Współpraca/partnerzy

SPECJALISTYKA

W ramach świadczeń oferowanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Neuromedyka oferujemy pacjentom cztery rodzaje porad.

Porada recepturowa - świadczenie obejmujące ordynacje leków, którego celem jest kontynuacja leczenia specjalistycznego, powiązana m.in. z weryfikacją dawek zaordynowanych leków, zawierające co najmniej badanie podmiotowe. Porada recepturowa nie może być realizowana częściej niż co 14 dni, jak również w odstępie krótszym niż 14 dni w stosunku do innych typów porad.

Porada kompleksowa - kompleksowe świadczenie wykonywane w danej poradni specjalistycznej zrealizowane przez lekarza posiadającego kwalifikacje. Porada kompleksowa obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe, wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki lekarskiej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych, których wykonanie, w celu postawienia diagnozy, lekarz uznał za niezbędne. W ramach tej porady lekarz specjalista zobowiazany jest określić zasady dalszego postępowania leczniczego i wydać zaświadczenie lekarskie przeznaczone dla lekarza kierującego, a w przypadkach realizacji świadczeń bez skierowania - dla lekarza POZ-u, pod którego opieka pozostaje świadczeniobiorca.

Porada specjalistyczna - porada niespełniająca kryteriów porad innych typów, obejmująca badanie podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez lekarza posiadającego kwalifikacje, a w przypadku świadczen w zakresie logopedii lub leczenia zeza, także przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, oraz inne świadczenia opieki zdrowotnej, których wykonanie realizujacy porade uznał za niezbędne w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. W przypadku świadczeń w poradni ortoptycznej obejmuje cykl 5 ćwiczeń ortoptyczno - pleoptycznych, natomiast, w poradni logopedycznej seans rehabilitacji logopedycznej trwający powyżej 30 minut.

Porada zabiegowo-diagnostyczna - świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe przeprowadzone przez lekarza posiadającego kwalifikacje, wraz ze świadczeniem określonym w Katalogu porad zabiegowo - diagnostycznych z wykonaniem - w przypadku wskazań medycznych - innych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych.


O firmie | Oferta medyczna | Kadra medyczna | Galeria | Cennik | Mapa strony | Opinie | Oferty pracy | Kontakt

© 2009 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEUROMEDYKA
ul. Okrzei 51C; 96-300 Żyrardów; tel. 46 855-84-84, tel 2. 46 855-80-81
Projekt i wykonanie: InterSoftware.pl