Współpraca/partnerzy

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że w ramach umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne z niżej wymienionych profilaktycznych programów zdrowotnych.

  • Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)
  • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP - przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)
  • Program profilaktyki gruźlicy

Dwa pierwsze realizowane są przez lekarzy POZ, trzeci - przez pielęgniarki POZ, w godzinach pracy POZ tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8°° a 18°° z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Programy profilaktyczne są dodatkowymi świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi w ramach umów PÓZ, które mają na celu zapobieganie chorobom, przede wszystkim poprzez wczesne wykrycie czynników mających wpływ na ich powstanie lub wykrycie wczesnych objawów pozwalających na skuteczne leczenie choroby.
Skorzystać z badań mogą osoby spełniające kryteria wskazane w opisach programów poprzez zgłoszenie się do lekarzy i pielęgniarek POZ. Udział w programie jest dla świadczeniobiorców bezpłatny. Świadczenia są finansowane przez Fundusz.

Z programu profilaktyki chorób układu krążenia mogą korzystać świadczeniobiorcy zadeklarowani do danego zakładu, którzy w 2008r. są w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia i u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia.
Uwaga! Z programu nie mogą korzystać osoby, które w ostatnich 5 latach korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu CHUK (także u innych świadczeniodawców).

Program profilaktyki chorób odtytoniowych adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, a w zakresie diagnostyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 r.ż., którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Z programu tego nie mogą korzystać osoby, u których już zdiagnozowano przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedmy płuc.

Program profilaktyki gruźlicy skierowany jest do osób dorosłych zadeklarowanych do pielęgniarki POZ w danym zakładzie, którzy w dotychczasowym wywiadzie nie posiadają rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności do osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami, u których rozpoznano gruźlicę i osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, obciążonych alkoholizmem/lub narkomanią.

Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy skierowany jest do dorosłych kobiet.

NZOZ Neuromedyka zaprasza osoby uprawnione do zgłaszania się na badania dla dobra własnego, najbliższej rodziny i społeczeństwa.


O firmie | Oferta medyczna | Kadra medyczna | Galeria | Cennik | Mapa strony | Opinie | Oferty pracy | Kontakt

© 2009 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEUROMEDYKA
ul. Okrzei 51C; 96-300 Żyrardów; tel. 46 855-84-84, tel 2. 46 855-80-81
Projekt i wykonanie: InterSoftware.pl