Współpraca/partnerzy

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

Świadczenia lekarza POZ

Lekarz POZ zobowiązany jest do podejmowania działań służących zdrowiu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, znajdujących się w jego zakresie zadań.

Świadczenia udzielane są w godzinach podstawowej działalności POZ, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w miejscu wykonywania praktyki oraz poprzez wizyty domowe, niezależnie od liczby zadeklarowanych świadczeniobiorców.

W stancha nagłych, schodrzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców

  • Liczba świadczeniobiorców objętych opieką jednego lekarza POZ nie powinna przekroczyć 2750 osób, w tym 1320 osób objętych opieką pediatryczną
  • Lista świadczeniobiorców lekarza POZ nie może być tworzona dla lekarza po stażu podyplomowym, nieposiadającym określonych kwalifikacji.O firmie | Oferta medyczna | Kadra medyczna | Galeria | Cennik | Mapa strony | Opinie | Oferty pracy | Kontakt

© 2009 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEUROMEDYKA
ul. Okrzei 51C; 96-300 Żyrardów; tel. 46 855-84-84, tel 2. 46 855-80-81
Projekt i wykonanie: InterSoftware.pl