Współpraca/partnerzy

GABINET PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Świadczenia pielęgniarki POZ

Pielęgniarka planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania i nauki z uwzględnianiem miejsca wykonywania świadczeń w zakresie:

 • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób
 • Świadczenia pielęgnacyjne
 • Świadczenia diagnostyczne
 • Świadczenia lecznice
 • Świadczenia rehabilitacyjne

Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna obejmuje opieką:

 • Zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby w stanie terminalnym

Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna współpracuje z:

 • Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/ rodzinnym
 • Pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania
 • Położną środowiskową rodzinną
 • Pielęgniarką/położną praktyki
 • Pielęgniarką opieki długoterminowej
 • Przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny

Świadczenia położnej POZ

Położna środowiskowo/rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:

 • Edukację w zakresie planowania rodziny
 • Opiekę w zakresie ciąży, porodu i połogu
 • Opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną
 • Opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych
 • Opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia

Położna rodzinna zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej w środowisku podopiecznego.

Na jedną położną POZ powinno przypadać nie więcej niż 6600 osób, do których zalicza się osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta do ukończenia 2 miesiąca życia.


O firmie | Oferta medyczna | Kadra medyczna | Galeria | Cennik | Mapa strony | Opinie | Oferty pracy | Kontakt

© 2009 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEUROMEDYKA
ul. Okrzei 51C; 96-300 Żyrardów; tel. 46 855-84-84, tel 2. 46 855-80-81
Projekt i wykonanie: InterSoftware.pl