Współpraca/partnerzy

INFORMATOR PACJENTA

Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), położnej i pielęgniarki środowiskowej spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z NFZ.
Wyboru takiego dokonuje poprzez złożenie deklaracji wyboru.

Zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku.

Transport sanitarny w POZ

Pacjentom w Podstawowej Opiece Zdrowotnej jest zapewniony transport sanitarny od poniedziałku do piątku od godz 8.00 do 18.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wynikającego ze wskazań medycznych do najbliższego świaczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie tam i z powrotem na podstawie zlecenia lekarza POZ.

NZOZ Neuromedyka
tel. 46 855-84-84, tel 2. 46 855-80-81


 • Istnieje możliwość telefonicznego umówienia wizyty na określoną godzinę.
 • Pacjent umówiony na wizytę czeka nie dłużej niż 15 minut.
 • W razie konieczności umówienia wizyty poza Przychodnią, wizyta taka koordynowana jest przez recepcję placówki.
 • Pacjent nie oczekuję na wolny termin badań z zakresu medycyny prący dłużej niż 7 dni.
 • Realizacja badań i konsultację z zakresu medycyny pracy odbywa się w ciągu 2 dni.
 • Wszystkie badania i konsultacje z zakresu medycyny pracy niezbędne do wystawienia zaświadczenia są koordynowane przez placówkę
 • Wszystkie badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza.
 • Zlecenie badania laboratoryjnego realizowane są do 24 godzin,
 • Zlecenie badania diagnostycznego realizowane są w terminie do 7 dni.
 • W sytuacjach nagłych zlecone badania diagnostyczne realizowane są w terminie do 3 dni.
 • Gdy niemożliwe jest zapewnienie wymaganej dostępności do badań koordynowane są one na zewnątrz.
 • Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Dostęp do dokumentacji medycznej ma tylko personel medyczny.
 • Istnieją procedury informowania pacjentów o złych wynikach lub nieprawidłowościach wymagających konsultacji lekarskiej.
 • Pacjent jest informowany w przypadku konieczności odwołania wizyty.
 • Istnieje możliwość porady medycznej przez telefon w godzinach pracy placówki medycznej.
 • Zleceniobiorca wyznacza osobę, do której pacjenci mogą zgłaszać swoje uwagi

O firmie | Oferta medyczna | Kadra medyczna | Galeria | Cennik | Mapa strony | Opinie | Oferty pracy | Kontakt

© 2009 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEUROMEDYKA
ul. Okrzei 51C; 96-300 Żyrardów; tel. 46 855-84-84, tel 2. 46 855-80-81
Projekt i wykonanie: InterSoftware.pl